Bougis

Hendrick Mathijs liet de prijzen optekenen die hij in 1657 in Afrika betaald waren voor tot slaaf gemaakten. Mathijs had jaren als gouverneur-generaal op de kust van Guinea gewerkt. Schippers en handelaren konden deze prijslijst als leidraad gebruiken. In Afrika betaalden slavenhandelaren met goederen in plaats van met geld. Dan was het handig te weten hoeveel de goederen daar waard waren. Wat opvalt, is dat in Ardra (Benin) meer voor een slaaf werd betaald dan in de rest van de Bocht van Afrika (Bouchte). Waar elders in de bocht drie slaven gekocht konden worden voor 1 mas koraal, was dat in Ardra maar genoeg voor één slaaf

“Bougis”, kaurischelpjes, waren een veelgebruikt betaalmiddel. Deze schelpen kwamen uit de Indische Oceaan. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) organiseerde regelmatig veilingen van kauri’s in Amsterdam. Vandaar dat bij archeologische opgravingen tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam kaurischelpen gevonden zijn.

kaart_09_benin
 • A34769000BOUCHIS-highres

  Memoire van diverse prijzen van slaven zowel in de Bocht als in Arda in het jaar 1657.

  In de bocht

  40 pond allerhande koraal à 5 stuivers per pond voor een slaaf

  40 pond bekkens of nepten (grote koperen platte pannen om zout water mee te verdampen) à 70 stuks per slaaf

  42 pond koperen staven à 70 per slaaf

  22 paar ruige ringen samen 41 pond à 36 per slaaf

  10 paar ijzeren staven à 55 stuivers per slaaf

  40 dito (ijzeren) valkenbellen à stuivers per slaaf

  1 mas fijn koraal à 80 gulden per drie slaven

  10 gladde ringen samen 36 pond à 25 gulden per slaaf

   

  Voor Arda

  150 paar gladde ringen samen 50 pond à 52 per slaaf

  12 paar ijzeren staven à 55 stuivers per slaaf

  1 mas fijn koraal à 80 gulden per slaaf

  120 pond Sleeswijker textiel à 14 per slaaf

  40 pond koraal per slaaf

  100 pond bougis (kaurischelpen) één slaaf

  3 paar ganzenogen en noppies (beiden een soort stof) à 10 gulden per slaaf

  50 pond “quantijn” à 10 stuivers per slaaf

  10 pond rood en wit taffa (zijden weefsel) à 36 stuivers per slaaf.

  De heer Hendrick Mathijs hier heeft voor u de prijzen van enkele goederen nagekeken. Om u te dienen.

  Was getekend

  J. Valckenburgh

  Amsterdam 12 januari 1661