De Drie Suijkerbroden

Slavernij was in Amsterdam verboden. Dit betekende niet dat slavernij niet indirect aanwezig was in Amsterdam. Ruwe suiker, geproduceerd met slavenarbeid in de koloniën, werd in grote hoeveelheden naar Amsterdam verscheept. De stad bezat de meeste suikerraffinaderijen van het land. In deze “suikerbakkerijen” werd ruwe suiker bewerkt tot bruikbare suiker en stroop.

Hans Pelt kocht al in 1611 een stuk grond bij het Rokin om de suikerbakkerij De Drie Suijkerbroden te beginnen. Bij de graafwerkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn zijn daar potten en kruiken gevonden die gebruikt werden bij suikerraffinage. Het ging de familie Pelt voor de wind. In 1651 breidde Pelt zijn suikerbakkerij uit en van zijn zonen Arnout en Hans is een arbeidscontract overgeleverd waaruit blijkt dat zij in de positie waren om meerdere knechten in dienst te nemen.

kaart-amsterdam
 • Pelt-1611-11

  1611:

  Op heden 20 januari 1611 heeft Jannitje Hermens, huisvrouw van Hendrik Alverman op dit moment buiten de stad zijnde, samen met Hans Wijdershuijsen, haar zwager, en Hendrick Brouwer, een goede vriend,verkocht aan de heer Hans Pelt, suikerbakker, twee huizen onder één dak met schuur, die zij van haar zwager gekregen had.

 • Pelt-1634-2

  1634:

  Op 20 juni 1634 hebben Arnold en Hans Pelt, als suikerbakkers aangenomen: Frederick Dircxse van Bremen, die zich aan zijn meesters heeft verhuurd en verbonden voor een tijd van vier jaar. Hij krijgt inwoning en kost. Het werk van suikerbakken zal hij trouw en ijverig, zoals een vroom en eerlijk knecht betaamd, uitvoeren.

 • Pelt-1651-3

  1651:

  De heer Anthonis Oetgens van Waveren, de heer van Waveren, Boxhol. Ruijge Willes en oud-burgemeester van Amsterdam verkocht aan Hans Pelt, suikerbakker, een woonhuis en een pakhuis daarachter en daarnaast, staande op het Rokin.