Voordelen voor Amsterdam

Zeilmakers, scheepsbeschuitbakkers, stokviskopers en vele anderen verdienden allemaal “een stuk brood by deese Colonie”. Zij bouwden en bevoorraadden de schepen die naar Suriname vertrokken. Maar ook de pottenbakkers die voor suikerraffinaderijen potten maakten trokken voordeel uit de kolonie. Daar kwam de winst uit suiker, koffie en cacao nog bij.

Al met al redenen genoeg voor Amsterdam om de handel op Suriname te beschermen, volgens de auteurs. Surinaamse suiker kon namelijk moeilijk concurreren met suiker uit Engelse en Franse koloniën. Die suiker genoot bescherming van de Engelse en Franse overheden. Nederland wilde daar niet aan. Daardoor bleef Surinaamse suiker zelfs op de Amsterdamse stapelmarkt een ondergeschikte rol spelen in de 18e eeuw.

kaart_11_suriname_amsterdam
 • Voordelen-van-Suriname-voor-Amsterdam-1

  Scheepstimmerlui

  Zeilmakers

  Mastmakers

  Houthandelaren en zaagmolens

  Ankersmeden

  Geweermakers

  Huistimmerlui

  Metselaars

  Schilders

  Kompasmakers

  Boot- en sloepmakers

  Koperslagers

  Kruidmolens

  Teerhandelaren

  Kruideniers

  Verfverkopers

  Steenbakkers

  Vettewariën (verkopers van olie en kaarsen)

  Boter en kaashandelaren

  Vettdyers (slachtveefokkers)

  Stokvishandelaren

  Erwten, bonen en gorthandelaren

  Scheepsbeschuitbakkers

 • Voordelen-van-Suriname-voor-Amsterdam-2

  Bovendien wordt het grootste gedeelte van de 21000 okshoofden (inhoudsmaat, ongeveer 230 a 240 liter) suiker hier verkocht en geraffineerd.

  Daardoor zijn in deze stad zoveel raffinaderijen. En door die raffinaderijen ook de pottenbakkerijen, kuipers en hun knechts.

  Daar komt nog bij dat voor het geraffineerde goed arbeidsloon en courtage betaald worden.

 • Voordelen-van-Suriname-voor-Amsterdam-3

  Dus die 35 schepen leveren jaarlijks 28 tonnen goud en veertigduizend zevenhonderdvierenvijftig gulden aan Surinaamse producten in Amsterdam. Zonder dat daar één zilveren munt voor uitgevoerd wordt of aan gefabriceerde waren ingevoerd wordt.

  Te weten:

  aan suiker f 1.575.000,-

  koffie f 1.200.000,-

  cacao f  65.754,-

  Totaal f 2.840.754,-

 • Voordelen-van-Suriname-voor-Amsterdam-4

  Uit dit alles blijkt van wat voor voordeel en nut deze kolonie is voor het land, doch speciaal voor de stad Amsterdam.

 • Voordelen-van-Suriname-voor-Amsterdam-5

  (Daarom moet de stad Amsterdam) de kolonie en de vaart op en naar Amsterdam handhaven en beschermen tegen alle ondernemingen die iets tegen ondernemen.