“Gerebelleerde negros”

Volgeladen met goederen vertrok het schip “de Eendracht” naar de kust van Nigeria. Daar werden de koopwaren geruild voor 240 tot slaaf gemaakte Afrikanen. Schipper Pieter Meijndertsz wou de tocht voortzetten, maar de Afrikanen accepteerden hun lot niet en kwamen in opstand. Bij notaris Pieter de Bary liet Meijndertsz op 16 april 1648 een verklaring optekenen.

De slaven probeerden het schip over te nemen en doodden daarbij twee matrozen. In afwachting van hulp raakten brandhout en water op. Meijndertsz zocht hulp bij de gouverneur van het gebied. Die verklaarde echter dat Meijndertsz paspoort vals was en confisqueerde het schip met lading, waaronder de slaven. Over hun lot is verder niets bekend.

kaart_02_nigeria-angola
 • Gerebelleerede-negros-1

  Aanleggende op de kust van Guinea om daar de goederen en koopwaren te verhandelen die de eigenaren van het schip hadden laten verschepen.

 • Gerebelleerede-negros-2

  Daar heeft hij (de schipper) zijn scheepslading verhandeld, waarvoor hij tweehonderd en veertig zwarten ofwel slaven terug kreeg. Met welke hij grote moeite en perikelen heeft doorstaan. Het kwam zover dat zij poogden zich meester van het schip te maken: doodmakende twee van zijn scheepsbemanning*. * onder wie de kok was.

  Hij getuigt ook dat zijn schip door de wormen vrij lek was geworden en dat hetzelfde lek dagelijks meer en meer toenam en verergerde.

 • Gerebelleerede-negros-3

  Zijn stuurman en twee matrozen naar land hebben gezonden, om de passagiers van zijn schip aan boord te brengen ter assistentie tegen de ‘gerebelleerde negros’.

 • Gerebelleerede-negros-5

  En zo (met een heel lek schip) aangekomen bij het kasteel van de gouverneur, die hem ontving, gaf hij aan te weten dat hij ongelegen kwam en assistentie verzocht, hetgeen de gouverneur hem toezegde.

  De gouverneur pushte hem (de schipper) om veel te drinken en vroeg uiteindelijk naar zijn paspoort.

 • Gerebelleerede-negros-4

  Verklaarde de gouverneur dat het paspoort vals was en dat het schip met lading geconfisqueerd was.