In het huis Herengracht 502, tegenwoordig de ambtswoning van de burgemeester, woonde in de zeventiende eeuw Paulus Godin (1618-1690). Hij was zowel bewindhebber van de West-Indische Compagnie (WIC) als directeur van de Sociëteit van Suriname. Godin had zitting in verschillende commissies van de WIC, die worden omschreven al ‘Tot de custen van Africa’ en ‘Tot de saaken van de slavehandel’.

Godin komt namens de WIC ook naar voren in verschillende notariele akten, als leverancier van slaven. Zo bestaat er een contract voor de levering van slaven door de WIC aan Spaans West-Indië. Onder meer dankzij de slavenhandel heeft Godin veel geld verdiend. In 1674 betaalde Paulus Godin belasting over een vermogen van fl. 135.000. Zijn prachtige voormalige woonhuis aan de Herengracht 502 getuigt nog steeds van die rijkdom.

Naast de voordeur is een steen met een tekst aangebracht die herinnert aan de Slavenhandel.

Steen ambtswoning

kaart-amsterdam