Korting door koffie

De reder van een slavenschip en kopers ondertekenden bij een notaris contracten waarmee zij overeenkwamen hoe en hoeveel tot slaaf gemaakte Afrikanen de reder voor de kopers naar Suriname en de Cariben zou transporteren. Zo staat in dit contract vermeld dat de tot slaaf gemaakten in Suriname via een loting aan de planters geleverd zouden worden.

Door ziekte en slechte behandeling stierven veel slaven onderweg. De zakelijk ingestelde slavenhandelaren (zowel kopers als verkopers) wilden in het contract vast gelegd hebben wie voor die kosten zou opdraaien. Dezelfde zakelijkheid komt naar voren uit de overeenkomst dat planters een korting van tien gulden bij aankoop van een tot slaaf gemaakte als zij koffie terg naar Amsterdam lieten verschepen. Zo werden planters geprikkeld om het slavenschip niet leeg, en dus inefficiënt, terug te laten varen.

Suriname-benin
 • Korting-door-koffie-1

  Armasoen (scheepslading) slaven (dient) gebracht te worden naar de publieke plaats waar men gewoonlijk de slaven verkoopt. Na de inspectie zal de sortering en loting geschieden in navolging van het vierde artikel.

 • Korting-door-koffie-2

  wordt samen op zijn meeste driehonderdvijftig a vierhonderd stuck pieces d’india’s (rekeneenheid van slaven). In zake van de macarons (zieke slaven), meisjes, jongens en gebrekkige of gezonde (slaven) die meer dan de gecontracteerden zijn, zullen geen twee voor een of die voor twee mogen gerekend worden (zoals vaak gebruikelijk was). Al het uitschot zal voor rekening van de rederij zijn.

 • Korting-door-koffie-3

  In het geval dat het aangebracht amazone niet toereikend is om tweederde man en eenderde vrouw te kunnen krijgen, dan mogen twee jongen onder de negen jaar voor een man en twee meisjes onder de negen jaar voor een vrouw gerekend worden.

 • Korting-door-koffie-4

  In het geval dat de slaven of slavinnen toevallen of gebreken mogen hebben of komen te sterven, of bij de examinatie en loting ongeziene gebreken of ongemakken hebben, zal het verplicht en noodzaak zijn dat zij geheel of ten dele vergoed worden of weer terug genomen worden.

 • Korting-door-koffie-5

  (De betaling) zal moeten geschieden binnen deze stad. Maximaal vierhonderdtien guldens Hollandse munt per piece d’ India. (Doch, de prijs zal voor ieder stuk met tien guldens verminderd mogen worden indien daarvoor duizend pond netto koffiebonen in retour binnen een tijd van twee a drie maanden in het gemelde schip geladen worden.)