Pieces d’India

“Negen jongens, vijf meisjes en een kind van boven de twee jaar, maakt samen negen pieces d’Indie”. Een piece d’India was een gezonde tot slaaf gemaakte Afrikaan tussen de 15 en 36 jaar. Zij konden het hardst werken en waren dus het meest waard. Jongeren en ouderen waren minder productief en werden dus voor 2/3 piece d’India geteld. Baby’s, bejaarden en zieken telden zelfs maar voor ½ piece d’India.

Voor zieken of zwakken bestond een speciale term in de slavenhandel: macaron. In deze bron staat vermeld dat de schippers 24 macarons leverden.

In het slavenbestel contract van Pelgrom staat beschreven waaraan een “leverbare slaaf” moest voldoen.

Cartagena-(Colombia)
 • Pieces-dindia-1

  Op 15 augustus 1699 zeilde het schip weg van Texel naar het kasteel Sint George in El Mina op de kust van Afrika, waar het op 12 december aan kwam. Waarna het schip naar Fida vertrok. Daar en verder aan de kust van Afrika hebben ze vierhonderd achtentachtig pesos…

 • Pieced-dindia-2

  …d’Indie negroslaven, bestaande uit 334 mannen, 145 vrouwen, elf jongens en zes meisjes ingenomen. Daarmee is (het schip) uit Fida op 30 mei 1700 vertrokken naar Cartagena.

 • Pieced-dindia-3

  Driehonderd dertig pieces d’indies slaven en vierentwintig macarons. Tevens negen jongens, vijf meisjes en een kind boven de twee jaar, samen nog negen pieces d’india.

 • Pieced-dindia-4

  Geen van hen had een aanzienlijk gebrek. Allen waren gezond, zonder dat er één van hen blind, lam of gebroken was. Dus volgens contract moeten zij als leverbare pieces d’indies gerekend worden.