Onvrij in een vrij land

Op Nederlandse bodem was slavernij verboden. Het bestond alleen in de Nederlandse koloniën. Dit onderscheid leek duidelijk en helder. Er ontstonden echter moeilijkheden wanneer plantage-eigenaren tot slaaf gemaakten wilden meenemen als zij voor korte tijd in Nederland verbleven. Ook zij die van plantages vluchtten en als verstekeling in Nederland arriveerden, waren volgens de strikte regeling vrijen. Daarom werd in 1776 deze resolutie gepubliceerd waarin alle mogelijke scenario’s van Surinaamse onvrijen in het vrije Nederland werden gespecificeerd.

kaart_11_suriname_amsterdam
 • Status-slaven-1

  Alle mensen in dit land worden als VRIJE mensen erkend en beschouwd. Het voornoemde feit kan echter niet in alle opzichten toepasselijk gemaakt worden op de neger- en andere slaven.

 • Status-slaven-2

  Omdat de eigenaren van de slaven zouden vaak tegen hun wil en dank worden ontzet van hun goederen die hun wettelijk toebehoren.

  Hetgeen tegen de aangeboren en daadwerkelijke vrijheid van bewoners van deze Republiek ingaat.

 • Status-slaven-3

  DAAROM IS HET dat wij, om alle onzekerheden die daaromtrent kunnen ontstaan weg te halen, dit statuut opstelden.

  Ten eerste, dat alle slaven die met hun meester uit de koloniën van de staat hierheen zijn overgebracht. Of op zijn order hierheen gekomen zijn…

 • Status-slaven-4

  hun vrijheid op wettige wijze verkregen hebben( en dus) zolang zij in dit land blijven, als VRIJE MENSEN zullen worden aangemerkt.

 • Status-slaven-5

  Ten tweede, dat daarentegen alle slaven die buiten het weten en zonder toestemming van hun meester een kolonie zijn ontvlucht, en dus op illegale wijze hierheen zijn gekomen, als slaven zullen blijven worden aangemerkt.

 • Status-slaven-7

  Ten vierde, de slaven, die door hun meester zijn overgebracht om hier wat zaken te verrichten, zonder dat hun vrijheid geschonken is, waarvan de meester de intentie heeft om de slaven na de zaken weer terug te zenden naar de kolonie, zullen eigendom van hun meester blijven.

 • Status-slaven-8

  Ten vijfde, dat de terugzending van de overgekomen maar nog niet vrijgelaten slaven moet zo spoedig mogelijk gebeuren. Uiterlijk binnen een tijd van zes maanden. Te rekenen vanaf de dag dat zij (arriveerden in Nederland).

 • Status-slaven-9

  bij een langer verblijf van de slaven, zijn de eigenaren verplicht bij de rechter van de plaats van hun verblijf, toestemming te vragen voor langer verblijf van de slaven.

  Als door de rechter na onderzoek verlenging noodzakelijk wordt bevonden, kan het verblijf worden verlengd met nog eens zes maanden.

  Als de slaven binnen die tijd niet zijn teruggezonden of tenminste aan boord van een schip zijn, zullen zij als VRIJE MENSEN worden gehouden.