Slavenbestellijst

“Ses slaven” besteld door Johan van der Maersche. Anderen volgden totdat er in totaal 250 “koppen slaven” besteld waren. Deze bestellingen werden gedaan bij een notaris. Daar ondertekenden plantage-eigenaren of hun Amsterdamse zaakwaarnemers met afgevaardigden van de West-Indische Compagnie een contract als deze. De Compagnie zorgde vervolgens de aankoop en het transport van Afrikanen naar de Cariben.

Wat opvalt, is dat Pelgrom in de tijd dat bijna alles nog geschreven werd, een gedrukt contract had voor deze bestellingen. Pelgrom regelde dus zoveel slavenbestellingen dat een gedrukt contract rendabel was. In het contract stonden uiteraard de financiële regelingen die bij de bestelling gemoeid waren. Maar ook de eisen waaraan “leverbare slaven” moesten voldoen zijn in het contract opgenomen: niet lam, blind, te oud of te jong.

kaart_10_amsterdam_benin_angola_suriname
 • bestellijst-1

  De comparanten (iemand die voor een notaris verschijnt) verklaren dat zij de leverantie van een zeker aantal negerslaven in de kolonie Suriname, met elkaar overeen gekomen zijn. Aan en ten behoeve van van de personen en het aantal slaven is bij iedere ondertekening gespecificeerd.

  Alles onder voorwaarden van het volgende.

  Ten eerste, de bewindhebbers van de West-Indische Compagnie zijn belast met het regelen van het transport van slaven uit Ardra en Angola naar de kolonie Suriname. En dat ze daar in bewaring worden gehouden door de commissie van de West-Indische Compagnie aldaar.

 • bestellijst-2

  Ten tweede, dat uit de eerste scheepslading slaven die volgens dit contract aankomt in de kolonie Suriname, afkomstig uit Ardra of Angola, tweehonderd en vijftig koppen slaven aan de tweede comparanten (de bestellers) zullen worden afgeleverd.

  Als eerdere leveranties nog niet zijn voldaan, door vertraging van schepen, zal daar eerst aan moeten worden voldaan. Het overige aantal slaven zal in orde van intekening worden geleverd. Dus degene die zich als eerste heeft ingetekend, ontvangt als eerste zijn slaven. Enzovoorts, zo ver als het overige aantal slaven toereikend is. A

  Wanneer tweede comparanten (de bestellers) niet hun volledige aantal slaven ontvangen, zullen die slaven worden geleverd uit het eerst volgende slavenschip.

 • bestellijst-3

  Ten derde, de eerdergenoemde 250 koppen slaven zullen voor twee derde bestaan uit mannen en voor één derde uit vrouwen. Als leverbare slaven worden , zij die niet blind, lam zijn of gebreken hebben gerekend en ook zij die geen besmettelijke ziekte hebben.

  En ten vierde, aangaande de leeftijd is overeengekomen dat zij van vijftien tot en met zesendertig jaar, voor één leverbare slaaf zullen worden gerekend. Van veertien tot acht jaar, drie voor twee. En van zeven tot twee jaar, twee voor één. De slaven onder de twee jaar, worden als zuigelingen gerekend en zullen de moeder volgen.

 • bestellijst-4

  Tot nakoming van het bovengenoemde verbinden zich de partijen. Namelijk de bewindhebbers van de West-Indische Compagnie en de tweede comparanten . Alles te goede trouw en zonder list.

  Aldus afgesproken in Amsterdam in aanwezigheid van

  Andries de Zeeuw en Dirk Nagel als getuigen

 • bestellijst-5

  Salomon van Loo twaalf slaven voor rekening van Joan Kevink, aan hem te leveren.

  Mossch senior Henriques & Comp. voor Jessuah Castanho, acht slaven te leveren aan Abraham Cohen en Rachel Cohen.

  Joan Baptis van Malsen, voor rekening van Henrij Mackinthois. Een order van Jan Makinthois voor zes slaven, aan Jan Machinthois te leveren.

  Joan Wilhem van Meel zes slaven voor rekening van Elias Giraudet. Aan hem af te leveren.

  Dirck Booner vijftien slaven voor rekening van Balthazar Vermeulen. Aan hem af te leveren.

  Dirck Booner zes slaven voor rekening van Philipa Houtkoopers. Aan haar af te leveren.