Stephanus Pelgrom

Stephanus Pelgrom begon zijn carrière als klerk bij de West-Indische Compagnie in 1674. Twee jaar later werd hij notaris in Amsterdam, het ambt dat hij tot zijn dood vervulde. Vanaf 1692 tot 1711 was Pelgrom bovendien secretaris van de Sociëteit van Suriname.

Al Pelgroms functies waren met elkaar verboden. Als notaris was hij namelijk nauw betrokken bij de handel in West-Indië, vooral de slavenhandel. De WIC en plantage-eigenaren of hun compagnons in Amsterdam verschenen op Pelgroms kantoor voor de ondertekening van contracten om slaven te bestellen. Vervolgens ondertekende de slavenschipper in datzelfde kantoor het contract waarmee hij beloofde de gevraagde hoeveelheid Afrikanen naar de Cariben te zullen verschepen. Slavernij in de Cariben werd zodoende in een Amsterdams kantoor geregeld. Ook slavernij op de Spaanse West-Indische eilanden. Bij Pelgrom ondertekenden de WIC en afgevaardigden van de Spaanse kroon het standaardcontract waarmee de WIC toezegde altijd genoeg tot slaaf gemaakten voor de Spaanse West-Indiën te zullen leveren.

Pelgrom was lang niet de enige Amsterdamse notaris die verbonden was met de slavenhandel. Het notariële archief is daarom een rijke bron voor onderzoek naar slavernij.

Sporen