Verjaagd door de Portugezen

Portugal aasde op een herovering van delen van haar Braziliaanse kolonie. Die hadden de Portugezen in 1630 aan Nederland verloren. Na bijna 25 jaar en een bloederige strijd gaven de Nederlandse kolonisten zich over. Veel van hen moesten huis en haard verlaten.

Ze verloren niet alleen hun huis, maar ook hun baan en dus hun inkomen. In deze bron verzoeken zij daarom de burgemeester van Amsterdam om een financiële vergoeding. Ze hadden namelijk naar eigen zeggen de West-Indische Compagnie altijd trouw gediend. Bovendien was de reis naar Nederland vol gevaren geweest. Zo had de kans bestaan dat de voormalige kolonisten door een ander land tot slaaf zou maken.

Die angst voor slavernij was niet ongegrond. Zeventiende-eeuwse slavernij bestond namelijk niet alleen uit blanken die zwarten tot slaaf maakten. Slavernij was een algemeen machtsmiddel. Daarom was het geoorloofd en geaccepteerd dat de sterkere partij zijn vijand tot slaaf maakte.

kaart_07_brazilie
 • Verjaagd-door-portugezen-1

  (De mannen) die de Geoctrooieerde West-Indische Compagnie altijd trouw hebben gediend en de opstand en belegeringen van de Portugezen met veel honger en kommer hebben doorstaan.

  Deze trouw hebben zij de zeven jaren volgehouden. Hun goederen en bloed voor de heren (van de Staten-Generaal) en meesters (van de WIC) hebben zij ter dienst gesteld.

 • Verjaagd-door-portugezen-2

  Alle geleden ongemakken, hoewel de één erger dan de ander, zijn onuitsprekelijk geweest. De supplianten (de voormalige kolonisten) moesten met hun armoedje (schamele bezittingen) in ellendige misère verblijven, op verschillende vreemde kusten en eilanden.

  Zij die het leven wilden behouden, hun vaderland wilden terugzien en graag buiten slavernij van uitheemse landen wilden blijven, waren genoodzaakt in deze vreemde afgelegen landen te integreren.

  Alles in de hoop hun vaderland van nieuwe diensten te kunnen zijn.

 • Verjaagd-door-portugezen-3

  Lijst van de aanwezige personen die tot de overgave van Brazilië daar gedien hebben en wat zij aan salaris tegoed hebben.

  Johannes Hemsius secretaris f 900,-

  Aernout de L’hommel dito f 1768,9

  Quirijn Spranger commissaris f 4255,6

  Laurens Verpaerten dito f 3648,5

  Jan Cadde opper chirurgijn f 2358,6

 • Verjaagd-door-portugezen-4

  (Ondergetekende) geeft aan te kennen Abraham Gama, uit Portugal. Door het verlies van Brazilië is hij hier met zijn vrouw en kinderen gekomen. Hij heeft al zijn bezittingen verloren bij de overgave van Brazilië.

 • Verjaagd-door-portugezen-5

  Biddende en verzoekende u edel grootachtbaarheden om goedhartig toe te staan en te goed te keuren dat de suppliant (Abraham) het makelaarschap van de oude man (die weinig meer in het makelaarschap kon doen) mag dienen, mits die oude man zal stoppen met zijn ambt. Zodat de suppliant (Abraham) de kost voor hem, zijn vrouw en zes kinderen kan verdienen.