Asiento de negro

Het Asiento de Negro was een contract, opgesteld door de Spaanse regering. Hierin was vastgelegd wie de Spaanse koloniën mocht voorzien van tot slaaf gemaakten. Nederlanders kwamen door hun protestantse geloof officieel daar niet voor in aanmerking. Maar eind 17e eeuw konden de Spanjaarden niet meer om de Nederlandse slavenhandelaren heen. Curaçao lag bovendien midden tussen Spaanse koloniën, een perfecte doorvoerhaven dus.

In deze bron staan de afspraken voor de levering van zestienhonderd tot achttienhonderd tot slaaf gemaakten. De West-Indische Compagnie zorgde voor de bezorging van deze slaven naar Curaçao. Vervolgens zouden ze verscheept worden naar Spaans West-Indië (Cuba, Dominicaanse Republiek, Puerto Rico, Haïti). In het protocol staat gedetailleerd vermeld wie moest opdraaien voor welke kosten. Bijvoorbeeld de kosten van het verblijf van de tot slaaf gemaakten op Curaçao. Ook worden in het contract de specifieke eisen genoemd waar een “leverbare slaaf” aan moest voldoen.

kaart_01_curacao
 • Spaans-WI-1

  Persoonlijk verschenen voor mij (notaris Stephanus Pelgrom) de heer Manuel de Belmonte, paltsgraaf (een adelijke titel) van het Heilige Roomse Rijk en agent generaal (iemand die uit naam van de koning toezicht houdt op immigratie) van zijne koninklijke majesteit van Spanje in deze provincie. Met schriftelijke orders van de heren Prior en Consules van het handelshuis en het consulaat van Sevilla aan de ene zijde. En de heren Paulus Godin, Marcus Broen, Gaspar Pellicorne, commissaris, en Jememais Noiret, bewindhebbers van de Nederlandse West-Indische Compagnie van de Amsterdamse Kamer (aan de andere zijde)

 • Spaans-WI-2

  1.

  Dat de eerder genoemde bewindhebbers op het eiland Curaçao, gelegen in West-Indië, een voorraad van zestien- of achttienhonderd negros slaven daar gebracht, in voldoening van het contract tussen hen, heren bewindhebbers te ene (zijde) en de gemachtigden van don Antonio Garcia de Cabo el Rio te andere zijde.

 • Spaans-WI-3

  4.

  Dat voor leverbare negros en bruikbare stukken van Indiën gerekend worden diegenen die gezond, niet blind, lam of “gebroken” zijn en geen aanzienlijke gebreken hebben.

  5.

  Dat ten aanzien van de leeftijd als leverbaar worden gerekend, allen van vijftien…

 • Spaans-WI-4

  …tot zesendertig jaren, beide inclusief, oud zijn. Die van vijftien tot acht jaar oud zullen drie koppen voor twee leverbare stukken van Indiën gerekend worden en van acht tot vier jaar twee voor één.

 • Spaans-WI-5

  11.

  Dat de gemachtigden van de heren Prior en Consules op Curacao voor iedere leverbare “negro pieca d’India” aan de directeur daar zullen betalen 125 stukken van achten. Ervan uitgaande dat de genoemde negros reeds enige tijd op het eiland hebben gewoond en aan het land en de lucht gewend zijn en dus minder snel ziek zullen worden met het gevaar te sterven.

  De genoemde heren zijn vrij van alle lasten van de uitvoer van de negros. Daarvoor zullen twee schepen uitgerust zijn, voor het inladen van negros met als order ze naar Curacao te brengen en in dit contract zijn inbegrepen, mits het getal, van de reeds daar zijnde en met de twee schepen de Europa en de Soriaanse Koopman te komen, negros niet hooger is dan 1800 pièces d’Indias.

  Voor nieuw aangebrachte “negro’s” zal niet meer dan 107,5 stukken van achten per piece d’India betaald worden. Maar na meer dan 38 dagen op het eiland Curaçao, klaar om betaald en opgehaald te worden, zal voor iedere dag dat ze later zullen worden ontvangen 1/6 stuk van achten betaald worden voor kostgeld en als dekking voor het risico van sterven.